1970

Recently added

Patton แพ็ตตัน นายพลกระดูกเหล็ก
7.9
HD

Patton แพ็ตตัน นายพลกระดูกเหล็ก

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ของอาชีพนายพลจอร์จ เอส. แพตตัน นายพลชาวอเมริกันที่เป็นที่ถกเถียง