1966

Recently added

The Good The Bad And The Ugly มือปืนเพชรตัดเพชร’
8.8
HD

The Good The Bad And The Ugly มือปืนเพชรตัดเพชร’

นี่คือภาคจบในผลงานไตรภาคที่ว่าด้วยเงินดอลล่าร์ Dollars Trilogy ว่าด้วยเรื่องราวของคาวบอย 3 คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการ ตามหาขุมทอง ...