Timur Bekmambetov

Recently added

Day Watch เดย์ วอทช์ สงครามพิฆาตมารครองโลก
6.5
HD

Day Watch เดย์ วอทช์ สงครามพิฆาตมารครองโลก

พวกที่มีพลังพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านมืด กับด้านสว่าง ด้านมืดมีชื่อว่า Day Watch ส่วนพวกด้านสว่างมีชื่อว่า Night Watch ...