Susan M. Elmore

Recently added

Blade Runner 2049 เบลด รันเนอร์ 2049
8.0
HD

Blade Runner 2049 เบลด รันเนอร์ 2049

Blade Runner 2049 ว่าด้วยเรื่องราวต่อจาก 30 ปีที่แล้ว บริษัทไทเรล ล่มสลายจากการก่อกบฎทำให้เกิดข้อห้ามการสร้างมนุษย์เทียม กาลเวลาผ่านไป ...