Steve McQueen

Recently added

12 Years A Slave ปลดแอกคนย่ำคน
8.1
HD

12 Years A Slave ปลดแอกคนย่ำคน

ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์สุดโด่งดังของประเทศอเมริกาเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ...