Simon Stone

Recently added

The Dig
7.2
HD

The Dig

ตัวละครหลักของเรื่องอย่างเจ้าของที่ดิน และนักโบราณคดีท้องถิ่นมีตัวตนและใช้ชื่อตามจริง อีดิธ พริตตี้ เริ่มต้นดำเนินการค้นหาผู้ขุดค้นตั้งแต่ปี 1937 ...