Pauline Beraud

Recently added

Midway อเมริกาถล่มญี่ปุ่น
6.7
HD

Midway อเมริกาถล่มญี่ปุ่น

จากวีรกรรมแห่งหน้าประวัติศาสตร์ Midway ที่งานนี้จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของ “ยุทธการมิดเวย์” ซึ่งว่ากันว่าเป็น ...