Paul Byrne Prenderville

Recently added

Terminator 4 Salvation (2009) คนเหล็ก 4
6.5
HD

Terminator 4 Salvation (2009) คนเหล็ก 4

ปี 2018 เวลากลางวันอวสานพื้นโลกได้มาทะลุทะลวงอยู่ สัตว์สองเท้าพื้นที่สำเร็จชีพต่างปรากฏยับยั้งชนิดอัตคัด ...
A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ
7.2
HD

A.I. Artificial Intelligence จักรกลอัจฉริยะ

เมื่อถึงวันที่ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอจนแทบไม่เหลือ และเทคโนโลยีก้าวล้ำเกินกว่าจินตนาการ วันที่บ้านพักของคุณ จะถูกจับจ้องตรวจตราอยู่ตลอดเวลา, ...