Agnieszka Holland

Recently added

Mr. Jones มิสเตอร์ โจนส์ บ้านกระชากหลอน
6.9
HD

Mr. Jones มิสเตอร์ โจนส์ บ้านกระชากหลอน

คนนับล้านที่ถูกทิ้งให้หิวโหย อดตาย ไร้ความเป็นธรรม ทรัพยากรในชาติที่ถูกส่งออกไปขายต่างประเทศ เพียงเพื่อจะนำงบที่เอามาพัฒนากองทัพ ...