Zhaoqi Shi

Recently added

Wolf Warrior II กองพันหมาป่า
6.0
HD

Wolf Warrior II กองพันหมาป่า

เรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งหน่วยฝูงรบหมาป่าเลิงเฝิง (อู๋จิง) ที่ได้ตัดสินใจเดินทางมายังแอฟริกาเพื่อหาความสงบ ...