Zaheer Iqbal

Recently added

Notebook (2019) บันทึก สื่อรักต่างเวลา
HD

Notebook (2019) บันทึก สื่อรักต่างเวลา

อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพ Kabir กลายเป็นครูในแคชเมียร์ในโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่น่าสังเวช สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปเมื่อ Kabir พบสมุดโน้ต ที่อาจารย์ ...