Takayuki Yamada

Recently added

The Crows Zero 1 เรียกเขาว่า อีกา 1
7.1
HD

The Crows Zero 1 เรียกเขาว่า อีกา 1

นักเรียนที่ย้ายมาพยายามเข้ายึดโรงเรียนมัธยมปลายที่มีความรุนแรงที่สุดในประเทศ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจ