Ralph Marrero

Recently added

Day of the Dead วันนรก กัดไม่เหลือซาก
7.2
HD

Day of the Dead วันนรก กัดไม่เหลือซาก

นี่คือบทสรุปส่งท้ายของหนังสยองขวัญไตรภาคชุด The Living Deadโดยใช้ชื่อไทยว่าฉีกก่อนงาบ Day of the Deadเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ ...