Lee Kang-Sheng

Recently added

ABYSSAL SPIDER (2020) อสูรนรกใต้สมุทร
4.6
HD

ABYSSAL SPIDER (2020) อสูรนรกใต้สมุทร

ภาพยนตร์ไต้หวัน “อสูรนรกใต้สมุทร” ผู้คนถูกจับบนเรือและถูกโจมตีโดยสัตว์ทะเล 8 ขาขนาดมหึมา ปี 2020 จะเลวร้ายไปกว่านี้อีกไหม ...