Kazuyuki Asano

Recently added

When I Get Home My Wife Always Pretends To Be Dead ผมล่ะเพลีย…เมียแกล้งตาย
6.4
HD

When I Get Home My Wife Always Pretends To Be Dead ผมล่ะเพลีย…เมียแกล้งตาย

ว่าด้วยเรื่องของคุณภรรยาสุดเพี้ยนที่ทำตัวแปลก ๆ คือแกล้งตายเวลาสามีกลับถึงบ้าน ก่อนที่จะมาทำเป็นการ์ตูน ต่อยอดมาไกลเป็นหนังโรงได้!