Jermaine Fowler

Recently added

Sorry To Bother You ขอโทษที่รบกวน
6.9
HD

Sorry To Bother You ขอโทษที่รบกวน

เล่าเรื่องผ่านมุมมองของแคสเชส หนุ่มผิวสีที่เพิ่งได้งานในบริษัทหนึ่งในตำแหน่ง Telemarketing หรือขายของผ่านทางโทรศัพท์ ...