Jeff Garlin

Recently added

Wall-e วอลล์-อี หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย
8.4
HD

Wall-e วอลล์-อี หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย

“วอลล์ – อี” หุ่นยนตร์ตัวสุดท้ายที่ถูกทิ้งไว้บนโลก 700 ปี ที่โลกเต็มไปด้วยขยะมากมาย จนมนุษย์ต้องอพยพไปอยู่ในอวกาศในทุกๆวัน “วอลล์ – อี” ...