Jason Gray-Stanford

Recently added

Earth to Echo เอคโค่ เพื่อนจักรกลสู้ทะลุจักรวาล
5.8
HD

Earth to Echo เอคโค่ เพื่อนจักรกลสู้ทะลุจักรวาล

หลังจากได้รับข้อความที่เข้ารหัสลับชุดหนึ่งแล้ว เด็กกลุ่มหนึ่งก็ได้เริ่มต้นการผจญภัยกับมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา
A Beautiful Mind อะ บิวตี้ฟูล ไมด์
8.2
HD

A Beautiful Mind อะ บิวตี้ฟูล ไมด์

หลังจากที่จอห์น แนช นักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจแต่มีโลกทัศน์ยอมรับงานลับในการเข้ารหัส ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปในฝันร้าย