Faye Daveney

Recently added

The Favourite เดอะ เฟฟเวอริท อีเสน่ห์ร้าย
7.5
HD

The Favourite เดอะ เฟฟเวอริท อีเสน่ห์ร้าย

หากจะเล่าว่าหนังเรื่องนี้มันว่าด้วยอะไร อธิบายกันอย่างสั้นๆ ง่ายๆ เลยว่า มันเป็นคือเรื่องของสมเด็จพระราชินีแอนน์ ควีนผู้วิปลาส (Olivia Colman) ...