David Warner

Recently added

The Omen อาถรรพณ์กำเนิดซาตานล้างโลก
7.5
HD

The Omen อาถรรพณ์กำเนิดซาตานล้างโลก

การเสียชีวิตอย่างลึกลับรายล้อมเอกอัครราชทูตอเมริกัน เด็กที่เขากำลังเลี้ยงดูจะเป็นมารจริงหรือ? ลูกชายของปีศาจเอง?